Zarząd Stowarzyszenia zorganizował spotkanie najstarszych absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego
współpracujących z naszym Stowarzyszeniem z córką prof. Władysława Kowalenki - współzałożycielem w roku 1942
Instytutu Morskiego przy (tajnym) Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, a następnie,
po wojnie pierwszym rektorem WSHM w Sopocie

- Panią Krystyną Baranowską -

Prezes Stowarzyszenia wręcza Pani Krystynie Kowalenko-Baranowskiej album
wydany przez Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG

Pani Krystyna Kowalenko-Baranowska z albumem
"50 lat akademickich studiów ekonomicznych w Sopocie"

Od lewej: Stanisław Teodorowicz, Krystyna Baranowska, Ludwik Zawiślak, Bolesław Mitręga

Od lewej: Ludwik Zawiślak, Krystyna Baranowska, Bolesław Mitręga, Stanisław Teodorowicz