Albumy Zarządu Stowarzyszenia

SkorowidzWALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA 2005

WIZYTA PROFESORA PEŁCZYŃSKIEGO

SPOTKANIE Z PANIĄ KRYSTYNĄ KOWALENKO-BARANOWSKĄ

WODOWANIE KWARTALNIKA "ABSOLWENT" Nr 1 - STYCZEŃ 2006

I ZJAZD WSHM * WSE * UG - FOTOREPORTAŻ 1

I ZJAZD WSHM * WSE * UG - FOTOREPORTAŻ 2

GAZETKA ZJAZDOWA

FOTOREPORTAŻ Z NOWOROCZNEGO SPOTKANIA ABSOLWENTÓW WSHM,WSE
i WYDZIAŁÓW EKONOMICZNYCH UG w Sopocie

POWRÓT