ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ

Szanowni Państwo,
Absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ek. UG w Sopocie podjął decyzję wydania książki o absolwentach Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie za okres 1952 - 1970 włącznie. Będzie to dzieło bardzo obszerne. Obejmie ono co najmniej 6 tomów, gdyż w tym okresie opuściło mury Uczelni około 80.000 tysięcy absolwentów. Ilość tomów zależna będzie od nadesłanych przez Państwa materiałów, w tym zdjęć, o które bardzo prosimy. Będzie to wydanie w kolorze. Podstawowym źródłem informacji do powyższego opracowania będzie wypełniona przez Państwa "Ankieta Absolwenta WSE w Sopocie" składająca się z czterech części:

Część I - podstawowe dane osobowe oraz informacje dotyczące okresu studiów, uzyskanych stopni, tytułów naukowych itp.;

Część II - informacje dotyczące przebiegu pracy zawodowej, w tym najciekawsze osiągnięcia, zasługi, sukcesy, medale, odznaczenia itp.;

Część III - wspomnienia, wydarzenia, anegdoty z lat studiów i pracy zawodowej;

Część IV - opisane załączniki. Uwaga - w przypadku osoby zmarłej prosimy o wypełnienie ankiety przez bliskich z jednoczesnym przesłaniem nam swego adresu lub nr telefonu.

Apelujemy gorąco o skrupulatne wypełnienie ankiety, zadania sobie trudu poszperania w domowych archiwach i albumach, sięgnięcie do zakamarków swej pamięci. Ankietę zamieszczoną poniżej oraz materiały, prosimy nadsyłać w terminie do końca czerwca 2009 roku na nasz adres:
81- 824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, p. 516.
Biuro czynne jest: wtorek i czwartek: 9.00-18.00, poniedziałek: 7.30-16.00, środa: 7.30-14.30, piątek: 7.30-14.00;
tel./fax. 058 523 14 51. Kontakt mailowy: wshm.wse.ug@univ.gda.pl

ANKIETA ABSOLWENTA WSE W SOPOCIE.Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
WSHM, WSE i WE UG w Sopocie
Sopot, dnia 2.04.2009r.