Ostanie spotkanie Koła Warszawskiego odbyło 21 maja 2009r. w Klubie Paparazzi przy herbacie i ciasteczkach, owoce (w tym południowe - także były). Tym razem obecnych nas było 19 osób. Na spotkanie to została zaproszona p. Janina Girtler-Trebert, absolwenta Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie rocznik 1945 - 1947. Spotkanie miało uroczystą oprawę, ponieważ z okazji 60.lecia powstania Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ek. UG w Sopocie przyznany został p. Janinie Girtler- Trebert Medal Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Janina Girtler - Trebert niestety nie mogła być obecna na uroczystościach w dniu 28 lutego 2009r. w Sopocie. Przysłała na ręce Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka i Prezesa Stowarzyszenia w Sopocie mgr Ludwika Zawiślaka list z podziękowaniem za wyróżnienie. Pod nieobecność Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w Sopocie mgr Ludwika Zawiślaka, prof. Zbigniew Bąblewski - Prezes Zarządu n/Koła wręczył p. Janinie Girtler - Trebert Medal Uniwersytetu Gdańskiego wraz z bukietem kwiatów oraz odczytał treść dyplomu.

Alicja Samol