Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 24 kwietnia 2009 r. w Warszawie, po długiej chorobie zmarł członek-Senior Koła Warszawskiego Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG -

Bolesław Maciej Filar, urodzony 24.05.1929 r w Gdyni.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu Morskiego - wspaniały, prawy człowiek o dużej kulturze osobistej. Zasłużony dla budownictwa - dyrektor wielu budów w kraju i zagranicą. Będąc już na emeryturze w latach 1995-1997 odbudowywał Teatr Narodowy w Warszawie.
Cześć jego pamięci.

Koło Warszawskie Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG