Zebranie inauguracyjne Stowarzyszenia Studentów i Studentek
Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni

BRATNIA POMOC

1 9 4 7

Założyciele Bratniej Pomocy W.S.H.M. w Gdyni - 1947
Indeks osób (od lewej w górnym rzędzie)
Henryk Nieroda Jan Grużewski
Mieczysław Dziewięcki Janusz Mondalski - Prezes
Jerzy Jacobson Andrzej Kornowicz
Jerzy Burak Marian Benedykciński
Teodor Ładyka Halina Ziniewicz
Sędzia Zdzisław Koszewski - Opiekun Krystyna Alkiewicz - Sekretarz
Kazimierz Pracki Rafał Kidoń - delegat Studium Zaocznego