Maria Gabrylewicz-Szymborska


01a_plaza.jpg

Od lewej: M.Gabrylewicz, Jan Tomorowicz, J.Krzyżańska - Sopot, 1948