Bolesław Bondy


bondy.jpg

WSHM 1947-1950
Student-pionier Instytutu Morskiego
Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
w Warszawie 1942-1944