Jerzy RamingerWSHM 1946-1947
Student-pionier Instytutu Morskiego
Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
w Warszawie 1942-1944