Michał Stalski


stalski2.jpg

WSHM 1945-1946
Student-pionier Instytutu Morskiego
Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
w Warszawie 1942-1944