Marian ReinchardW przerwie Balu WSHM, luty 1949.Para z lewej - M.Reinchard z żoną Haliną,
z prawej Eugeniusz Jewpłow z żoną.Obie panie to przedwojenne przyjaciółki
ze Zdołbunowa na Wołyniu - w pobliżu ówczesnej granicy z ZSRR.