Z albumu Zygmunta Szymoniaka


15a.jpg

MIEJSKI HANDEL DETALICZNY (MHD)
Zespół organizacyjny MHD w 1952 roku. Od lewej: Janczurowicz (dyr.. Handlowy),
Robert Olszowy (WSHM, mgr i dr WSE), Jan Tyborski,
Z. Szymoniak (WSHM) - kier. Planowania.