Budynek Wydziału Ekonomicznego                                        

PRZECZYTAJ STATUT i WYŚLIJ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKA
Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent
WSHM, WSE i wydziałow ekonomicznych UG.
Deklarację o przyjęcie do Stowarzyszenia można wysłać bezpośrednio z tej strony
lub przesłać tradycyjnym listem pobrany formularz.
Przed wypełnieniem i wysłaniem deklaracji prosimy o zapoznanie się ze statutem.