[Rozmiar: 9415 bajtów]                                        

WYBRANY DEMOKRATYCZNIE

WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Robert Engel
Członek Zarządu
Romuald Meyer
Członek Zarządu
Elżbieta Przybylska
Członek Zarządu
Barbara Dreger-Olszewska
Członek Zarządu
Krystyna Sokołowska


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczacy
Henryk Grendowicz
Członek
Elżbieta Rumińska
Członek
Wanda Dobrowolska-
Parfieńczyk


SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący
Stanisław Dębicki
Członek
Adam Borowski
Członek
Jerzy Adamczyk
Członek
Jadwiga Pilarczyk
Członek
Barbara Pędzisz